Välkommen till

SÅNG och MUSIK I SUNNERSBERGS FÖRSAMLING

Välkommen till en stunds avkoppling och tid för eftertanke!
Vi är glada att få presentera dessa sångare, musiker och körer under hösten och vintern 2017/2018 . Det är fri entré vid samtliga tillfällen.
Vid Musik i vinterkväll tas en kollekt upp till Bukobahjälpen i Tanzania och vid de övriga tillfällena är det kollekt till söndagens kollektändamål.

Söndag 8 oktober

Skalunda kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Tankar och musik kring temat ”Tacksamhet och förundran”. Sophia Sahrin Granevik och Annette Jacobsson, piano och orgel.


Söndag 22 oktober

Strö kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Läsarsånger med Conny Jonsson och Lennart Friman. C-M Malmesved, piano.


Onsdag 25 oktober

Otterstads församlinghem
19.00 Musikcafé
Josefin Creutzer, Rikard Lans, Andina och Mikael Andersson


Söndag 4 november

Rackeby kyrka
18.00 Musik i Allhelgonatid
Kören In Chorus


Söndag 12 november

Kyrkans gård-Lockörn
16.00 ”Vi sätter oss i ringen”
Församlingens barnkörer och instrumentalister framför visor från skivan ”Vi sätter oss i ringen”. Bakom sångerna från 1970-talet står Margareta Melin och Lars-Åke Lundberg.
Richard Burén, Annette Jacobsson


Onsdag 13 december

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Församlingens barnkörer under ledning av Annette Jacobsson


Onsdag 20 december

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Kören BelCanto från Lidköpingsbygden


Onsdag 27 december

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Sommarkyrkoteamet 2017 och årets musikkonfirmander


Onsdag 3 januari 2018

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Con Brio Gospel, Kyrkokören, InChorus och Våga sjungakören under ledning av C-M Malmesved och AnnaCarin Johansson


Onsdag 10 januari

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll
Tribute Gospel från Glimåkra folkhögskolas gospellinje.
Ebba Vester m fl.


Onsdag 17 januari

Otterstads kyrka
19.00 Musik i vinterkväll ”Från Beatles till Brainwashed” – låtar av George Harrison.
Annette Jacobsson, Johan Sundström och Richard Burén