Välkommen till

SÅNG och MUSIK I SUNNERSBERGS FÖRSAMLING

Ingenting är sig likt denna vår och p g a den rådande Coronapandemin kommer tyvärr Musik i Sommarkväll att göra ett upphåll sommaren 2020.

Väl mött igen i Otterstads kyrka och Musik i Sommarkväll sommaren 2021.